"La Manuela" 30x30

La Manuela és la barca més característica de la nostra platja de Sant Salvador.